Darmowa dostawa od 40,00 zł

Polityka Prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy prowadzony pod adresem www.superzdrowe.pl (zwany dalej Sklepem) przez Primanatura Piotr Podermański z siedzibą w Bienkówka 62, 34-212 Bieńkówka.
  1. Niniejsza Polityka prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną Sklepu internetowego superzdrowe.pl.
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane jest dalej w skrócie: „RODO”.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego (ADO) jest Primanatura Piotr Podermański z siedzibą w Bienkówka 62, 34-212 Bieńkówka, e-mail: sklep@superzdrowe.pl, telefon: 667 94 26 44.
 3. Inspektorem Ochrony Danych jest Pełnomocnik ADO, Alicja Krzywańska-Podermańska, zamieszkała w Bienkówka 62, 34-212 Bieńkówka, e-mail: info@primanatura.com, telefon: 667 94 26 46.
 4. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie internetowym superzdrowe.pl odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* w celu prawidłowej realizacji Usługi, rozliczania płatności, adresowania przesyłek, a także w celu archiwizacji, badania satysfakcji z oraz jakości świadczonych Usług oraz na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych związanych z promowaniem usług i towarów Administratora (wysyłka newslettera e-mail).
 5. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Klienta w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do preferencji Klienta. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Klienta na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 6. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Klienta zarejestrowanego do momentu wyrażenia przez Klienta woli usunięcia konta w sklepie, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego
 7. Odbiorcami danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Administratora są:
  1. operatorzy usług informatycznych i hostingowych, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Klienta,
  2. operatorzy usług logistycznych, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usługi logistycznej na rzecz Klienta,
  3. operatorzy usług rachunkowo księgowych, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usługi księgowej na rzecz Klienta,
  4. operatorzy płatności w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania płatności Klienta i na rzecz Klienta,
  5. operatorzy dostaw, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usługi dostawy na rzecz Klienta.
 8. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych przez RODO oraz w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną – z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204).

II. Środki techniczne zastosowane przez Administratora w celu ochrony danych osobowych Użytkownika

 1. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów i użytkowników Sklepu. 
 2. Administrator zapobiega pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klienta i Użytkownika przesyłanych drogą elektroniczną poprzez zastosowanie środków technicznych, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym,  na poziomie wysokim, np:
  1. zastosowanie przez Administratora oprogramowania umożliwiającego kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym Administratora a siecią publiczną oraz kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego Administratora;
  2. obowiązek uwierzytelniania Użytkownika hasłem składającym się z co najmniej z 8 znaków,
  3. zastosowanie środków kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia Użytkownika, które są przesyłane w sieci publicznej.
 3. Podjęte przez Administratora działania w celu ochrony danych osobowych nie zwalniają Klienta i Użytkownika z indywidualnego obowiązku stosowania zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną określonymi w załączniku 3 Regulaminu Sklepu. 

III. Prawa Użytkownika Serwisu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora

 1. Administrator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z tych Usług, które są świadczone nieodpłatnie w sposób anonimowy albo jedynie przy użyciu pseudonimu (loginu).
 2. W odniesieniu do Usług, które są świadczone odpłatnie wymagane jest podanie prawdziwych i aktualnych danych osobowych obejmujących dane wskazane w formularzu zamówienia danego produktu lub usługi.
 3. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 5. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim
 6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem.
 8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zakupów w Sklepie internetowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia Usługi.
Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej opuść tę stronę internetową. Pozostanie na stronie oznacza wyrażenie zgody na korzystanie przez nas z tej technologii.
Zamknij
pixel