Darmowa dostawa od 40,00 zł

Regulamin obowiązujący do 31.01 2016

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Sklepu internetowego sklep.Primanatura.pl.

Sklep internetowy sklep.Primanatura.pl, działający pod adresem sklep.primanatura.pl, jest własnością firmy Primanatura Piotr Podermański, z siedzibą w Bieńkówce 62, 34-212 Bieńkówka, woj. małopolskie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod nr 1015394-2012.

Firma Primanatura jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towaru i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej (NIP): PL 679-209-05-29. Nr Regon firmy to: 351495521.

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu internetowego sklep.Primanatura.pl.

Załącznikami do Regulaminu sklepu.Primanatura.pl są:

 1. Polityka prywatności,
 2. Informacje o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną
 3. Zasady dokonywania płatności przez użytkowników za pośrednictwem systemu PAYu.pl.

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Sklep - serwis internetowy działający pod adresem sklep.primanatura.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
 2. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Realizacja zamówienia - kompletowanie, pakowanie i przekazywanie zamówienia przewoźnikowi realizującemu dostawę;
 4. Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto Klienta;
 5. Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, w tym także historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat za zamówienia;
 6. Przelew tradycyjny - zapłata wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
 7. Płatność internetowa - płatność wykonywana przez Klienta za pośrednictwem systemu Pay-Pal, PayU lub innych systemów płatności on-line;
 8. Pliki elektroniczne - e-booki, audiobooki i inne produkty oferowane do sprzedaży w postaci pliku elektronicznego do odczytania w odpowiednim urządzeniu elektronicznym (np. komputer osobisty, czytnik e-booków itp.);
 9. DRM (Digital rights management)- cyfrowe zarządzanie prawami. System zabezpieczeń mający przeciwdziałać nielegalnemu, niezgodnemu z wolą właściciela praw używaniu danych;

I. Warunki techniczne

 1. Aby móc korzystać ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia elektronicznego pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z oprogramowaniem do przeglądania zasobów sieci internetowej, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

II. Towary

 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż internetowa towarów i usług.
 2. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 3. Każdy towar w Sklepie pochodzi z legalnego źródła, i - o ile w opisie towaru nie stwierdzono inaczej - jest fabrycznie nowy i oryginalnie opakowany.
 4. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. zawierają podatek VAT,
  3. nie zawierają kosztów dostawy ( w tym i opłat celnych).
 5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian, przy czym uprawnienie to nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany.
 7. Ze względu na specyficzny charakter plików elektronicznych, ich sprzedaż uregulowana jest w Dziale VIII.

III. Składanie zamówień.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklepu zamieszczane są na stronie http://sklep.primanatura.pl
 2. Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie, jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a firmą Primanatura.
 3. Klient może składac zamówienia:
  1. online, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok - za pośrednictwem oprogramowania Sklepu działającego pod adresem http://sklep.primanatura.pl
  2. emailowo, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok - wysyłając email na adres email podany w linku Sklep/Kontakt
  3. telefonicznie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok - dzwoniąc na numery telefonów podane w linku Sklep/Kontakt
 4. Aby złożone zamówienie Klienta zostało zrealizowane prawidłowo niezbędne jest:
  1. dokonanie przez niego wyboru zamawianych towarów lub usług oraz sposobu transportu,
  2. dokonanie przez niego wyboru sposobu płatności,
  3. podanie adresu dostawy a także - jesli dotyczy - adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy).
  4. podanie numeru telefonu kontaktowego.
 5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Sklep wysyła Klientowi automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 6. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia.
 7. Zamówienia złożone nieprawidłowo, np. zawierające nieprawdziwe, niekompletne lub nieczytelne dane, nie będą realizowane.

IV. Płatności

 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić gotówką przy odbiorze towaru (“za pobraniem”), za pośrednictwem płatności internetowej lub przelewem tradycyjnym na konto bankowe sklepu.
 2. Każda transakcja w Sklepie potwierdzana jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.
 3. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "gotówką przy odbiorze towaru" Klientowi, który nie odbierze wcześniej zrealizowanego zamówienia płatnego za pobraniem, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność za pobraniem" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż "za pobraniem".

V. Zmiany w zamówieniach.

 1. Klient może dokonywać zmiany w zamówieniu lub anulować całe zamówienie do momentu przekazania zamówienia do realizacji. Zmiany można wprowadzać mailowo lub telefonicznie (aktualne dane kontaktowe dostępne są w linku Sklep/Kontakt).
 2. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o weryfikację zmienionego zamówienia.

VI. Realizacja zamówień

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym następującym po dniu:
  1. zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy Sklepu w przypadku zapłaty przelewem tradycyjnym
  2. otrzymania potwierdzenia realizacji płatności wystawionej przez operatora płatności w przypadku płatności internetowej
  3. złożenia zamówienia w przypadku zapłaty „za pobraniem”
 2. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma do wyboru następujące możliwości:
  1. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od anulowania części zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII
  2. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia w całości. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od anulowania całości zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII.
 3. W przypadku niedostępności towaru w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, zwrot należności nastąpi w ciągu 5 dni od powiadomienia Klienta o odstąpieniu od umowy przez Sklep (wiadomość zostanie wysłana na wskazany przez Klienta adres e-mail ) zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII.

VII. Dostawy

 1. Zamówienia dostarczane są na terytorium Polski - za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Zamówienia z wysyłką do krajów Unii Europejskiej i poza Unią Europejską wymagają indywidualnej wyceny w zależności od uzgodnionego z Klientem rodzaju spedycji.
 3. Przesyłka na terytorium Polski wysyłana jest na adres podany w czasie składania zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, jeśli uniemożliwia to dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 4. O ile w potwierdzeniu zamówienia nie stwierdzono inaczej, koszty przesyłki pokrywa Klient. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link Pomoc/Koszty i terminy dostawy.
 5. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość włączania lub wyłączania niektórych form dostawy.
 6. Pod linkiem Pomoc/Bezpieczny odbiór przesyłki znajdują się aktualne zalecenia, jak postępować w przypadku uszkodzenia przesyłki kurierskiej.

VIII. Reklamacje, zwroty i odstąpienie od umowy.

 1. Zaleca się, aby Klient sprawdził stan przesyłki podczas odbioru. Sprawdzenie zawartości paczki w obecności doręczyciela jest bezpłatne i należy do jego obowiązków. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zaleca się, aby w obecności doręczyciela przesyłki, sporządzić protokół szkody. Doręczyciel powinien dysponować stosownym formularzem protokołu szkody. Wypełniony i podpisany przez Klienta i doręczyciela protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
  Pod linkiem Pomoc/ Bezpieczny odbiór przesyłki znajdują sie szczegółowe zalecenia, jak postępować w przypadku uszkodzenia przesyłki.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (DzU z 2002 r. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia. O ile Klient nie umówi się ze Sklepem inaczej, przesłanie wadliwego towaru od Klienta do Sklepu jest organizowane przez Sklep na koszt Sklepu. W tym celu Klient proszony jest o kontakt ze Sklepem w celu uzgodnienia adresu odbioru oraz najdogodniejszego terminu odbioru wadliwego towaru.
  Pod linkiem Pomoc/ Reklamacje znajdują sie szczegółowe zalecenia, jak postępować w przypadku reklamacji wraz ze wzorem reklamacji wadliwego towaru.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia do Sklepu, a jeśli zostanie uznana przez Sklep za uzasadnioną, zostanie zrealizowana w ciągu 30 dni od jej wpłynięcia do Sklepu, chyba, że zaistnieją okoliczności uzasadniające wydłużenie powyższych terminów.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 o ochronie praw konsumentów (Dz.U.z 2000 r Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami) Klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania przyczyny na podstawie przesłanego do Sklepu oświadczenia na piśmie. Zwracany w tym trybie towar powinien być odesłany do Sklepu na koszt Klienta nie później niż w terminie 14 dni od jego wydania, w stanie niezmienionym (nieużywany), chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną (dla produktów posiadających karty gwarancyjne). Suplementy diety oraz soki, które ze względów higienicznych powinny być oryginalnie opakowane muszą być zwrócone w nienaruszonym opakowaniu jednostkowym (nie otwarte, tzn. w przypadku suplementów zakrętki powinny być zabezpieczone oryginalną folią a w przypadku soków - nakrętki powinny być nienaruszone).
  Na stronie Pomoc/Odstąpienie od umowy znajdują sie szczegółowe zalecenia, jak postępować w przypadku ostąpienia od umowy w tym trybie wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 5. Ze względu na charakter plików elektronicznych Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy po pobraniu zakupionego pliku.
 6. W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od daty zaistnienia tych okoliczności.
 7. Zwroty pieniędzy realizowane są przez Sklep przelewem bankowym lub przekazem pocztowym w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta.
 8. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

IX. Zasady sprzedaży plików elektronicznych.

 1. Niniejszy dział reguluje zasady sprzedaży plików elektronicznych.
 2. Zamówienie obejmujące pliki elektroniczne nie może być łączone z zamówieniem obejmującym inne towary dostępne w Sklepie. Zamówienie może obejmować tylko jedną kopię/sztukę danego pliku elektronicznego.
 3. Składając zamówienie, Klient powinien zapoznać się z opisem pliku elektronicznego, który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku.
 4. Realizacja zamówienia zawierającego pliki elektroniczne rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.
 5. Klient może skorzystać z następujących form zapłaty za pliki elektroniczne:
  1. płatność internetowa,
  2. przelew tradycyjny.
 6. Wszystkie ceny plików elektronicznych zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym pliku elektronicznym jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 7. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności, Sklep prześle Klientowi, na adres e-mail używany do logowania w Sklepie, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania pliku elektronicznego. Do informacji zostanie dołączona faktura VAT w formie załącznika. Na życzenie Klienta, Sklep wyśle fakturę VAT w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany przez Klienta adres korespondencyjny.
 8. Sklep zastrzega, że, o ile z opisu podanego przy danym pliku elektronicznym na stronie Sklepu nie będzie wynikać nic innego:
  1. przy pierwszym otwarciu zakupionego pliku jest konieczne połączenie z Internetem,
  2. do korzystania z plików zabezpieczonych systemem ochrony praw autorskich - Adobe DRM konieczny jest program Adobe Digital Editions,
  3. do korzystania z plików nie zabezpieczonych Adobe DRM konieczny jest program Adobe Reader.
 9. Jeżeli realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sklep informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail używany przez Klienta do logowania w Sklepie. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII.
 10. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu dokonania płatności.
 11. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia:
  1. jeżeli zamówienie nie zostało przez niego opłacone,
  2. do momentu pobrania przez Klienta pliku elektronicznego ze stron Sklepu.
 12. W przypadku rezygnacji z zamówienia opłaconego przez Klienta, ale nie zrealizowanego (nie pobrano opłaconego pliku) Sklep dokona zwrotu zapłaty zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII.
 13. Ze względu na charakter plików elektronicznych Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy po pobraniu go.
 14. Zasady korzystania z plików elektronicznych:
  1. licencja do korzystania z pliku elektronicznego upoważnia do korzystania z niego tylko Klienta, który zakupił plik. Licencja ta zostaje udzielona Klientowi dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/ i w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Sklep lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny.
  2. z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. Nr 90/2006 r. poz.90 z późn.zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego pliku elektronicznego, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.
  3. Klient nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z pliku elektronicznego,
 15. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji zakupu plików elektronicznych, jeżeli:
  1. pobrany plik elektroniczny jest uszkodzony,
  2. pobrany plik elektroniczny nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania),
  3. pobrany plik elektroniczny nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny,
  4. w ciągu 12 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwości pobrania pliku elektronicznego.
 16. Sklep, w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sklep zwróci Klientowi należność zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII.
 17. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.

X. Dane osobowe.

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe mogą być przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

XI. Postanowienia końcowe.

 1. Nazwa Sklepu, jego koncepcja, wygląd graficzny, fotografie i opisy sprzedawanych Produktów, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie wynikającej z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 153, poz.1503 z 2003, tekst. jedn.).
 2. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz w sposób nie naruszający dóbr osobistych osób trzecich lub interesów Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 4. Wszystkie spory, jakie mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny wg właściwości ogólnej.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.12.2012 r.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

Załącznik nr 1: Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu sklep.primanatura.pl w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest firma Primanatura Piotr Podermański.
 2. W celu realizacji zamówień, Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu 60- 324, ul. Marcelińska 90, w zakresie i na czas niezbędny do realizacji płatności za pośrednictwem serwisu Platnosci.pl za nabywane w Sklepie produkty lub usługi oraz firmie DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa w zakresie i na czas niezbędny do realizacji transportu nabytych w Sklepie towarów.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną - z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204).

II. Środki techniczne zastosowane przez Administratora w celu ochrony danych osobowych Użytkownika

Administrator zapobiega pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Użytkownika przesyłanych drogą elektroniczną poprzez zastosowanie następujących środków technicznych:

 1. zastosowanie przez Administratora oprogramowania umożliwiającego kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym Administratora a siecią publiczną oraz kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego Administratora;
 2. obowiązek uwierzytelniania Użytkownika hasłem składającym się z co najmniej z 6 znaków,
 3. zastosowanie środków kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia Użytkownika, które są przesyłane w sieci publicznej.

III. Prawa Użytkownika Serwisu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora

 1. Administrator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z tych Usług, które są świadczone nieodpłatnie w sposób anonimowy albo jedynie przy użyciu pseudonimu (loginu).
 2. W odniesieniu do Usług, które są świadczone odpłatnie wymagane jest podanie prawdziwych i aktualnych danych osobowych obejmujących dane wskazane w formularzu zamówienia danego produktu lub usługi.
 3. Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas rejestracji Konta w Serwisie oraz w trakcie procesu zamawiania Usługi, przetwarzane będą przez Usługodawcę w celu prawidłowej realizacji Usługi, rozliczania płatności, adresowania przesyłek, a także w celu archiwizacji, badania satysfakcji z oraz jakości świadczonych Usług, jak i w celach marketingowych związanych z promowaniem usług i towarów Administratora.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz zakres tego przetwarzania nastąpi poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania (w tym poprawiania samodzielnego za pośrednictwem panelu administracyjnego dostępnego po zalogowaniu się na Konto).

ZAŁĄCZNIK NR 2: Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Działanie sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów.
 2. Administrator nie ma wpływu na działanie i dostępność sieci Internet.
 3. Korzystanie z komunikacji elektronicznej w sieci Interenet jest narażone na ingerencję osób trzecich.
 4. Administrator podejmuje ciągłe działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji ze Sklepem oraz usprawniające korzystanie ze Sklepu, zastrzega jednak, że nie ma możliwości całkowitego wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich.
 5. Do najczęstszych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą: konie trojańskie, wirusy komputerowe, spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców).
 6. Każdy użytkownik korzystający z usług świadczonych za pośrednictwem sieci Internet powinien zadbać o własne bezpieczeństwo przez zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego komputery użytkownika przed ww. zagrożeniami.
 7. Użytkownik dokonujący zakupów za pośrednictwem sieci Internet przy użyciu tzw. „płatności elektronicznych” powinien dodatkowo w sposób szczególny chronić informacje zawierające dane o numerach rachunków bankowych, kart kredytowych przed ich ujawnieniem osobom trzecim.

ZAŁĄCZNIK NR 3: Zasady dokonywania płatności przez użytkowników za pośrednictwem systemu Payu.pl

 1. Płatności za usługi zamawiane w Sklepie można dokonać w sposób wskazany w Serwisie podczas składania zamówienia.
 2. Jednym ze sposobów dokonania płatności jest skorzystanie z usług serwisu płatniczego Payu.pl, obsługiwanego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, kod: 60-324, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, KRS 0000274399.
 3. Payu.pl udostępnia, między innymi następujące sposoby płatności: przelew bankowy, e-transfer, płatność kartą kredytową/płatniczą, płatności SMS.
 4. Sklep nie pobiera dodatkowych opłat za dokonywane transakcje.
 5. Warunki realizacji płatności oraz związanej z tym odpowiedzialności serwisu Payu.pl określa regulamin świadczenia usług przez Payu.pl, dostępny na stronie www.payu.pl
 6. Płatności za pośrednictwem Systemu Payu.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
 7. Wykryte przez Administratora lub Platnosci.pl przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
 8. Użytkownik, po wybraniu na stronie Sklepu formy płatności za Usługi poprzez wybór opcji Systemu Payu.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową Partnera Systemu Payu.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową Partnera Systemu Payu.pl będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową Serwisu Payu.pl.
 9. Dane Użytkownika wprowadzone do formularza zlecanej transakcji są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Payu.pl za pośrednictwem Systemu Payu.pl.
 10. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Payu.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Payu.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.
 11. Serwis Payu.pl, przekazuje pocztą elektroniczną informację o dokonaniu płatności zarówno Użytkownikowi na jego adres poczty elektronicznej podany w Sklepie oraz Administratorowi.
 12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu Payu.pl, złożone do Administratora będą przekazywane do rozpatrzenia przez Payu.pl, na warunkach i w terminie określonym w Regulaminie Payu.pl. Zgłaszając reklamację dotyczącą przebiegu płatności - Klient zobowiązany jest podać w zgłoszeniu reklamacyjnym przynajmniej: numer, kwotę oraz datę transakcji realizowanej za pośrednictwem Payu.pl.

Dbamy o Twoją prywatność

Nasz Sklep (znajdujący się pod adresem superzdrowe.pl) przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, np. adres IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań.

Wyrażam zgodę na korzystanie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych, w tym z plików cookies, dostęp do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywanie oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę PRIMANATURA Piotr Podermański oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności).

Niezależnie od tego, masz również prawo odmówić wyrażenia zgody na korzystanie w Internecie ze wspomnianych wyżej technologii, dostępu do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywania oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę PRIMANATURA Piotr Podermański oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). W tym celu kliknij: „ NIE WYRAŻAM ZGODY ” bądź dokonaj zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzystasz (w zakresie plików cookies). Więcej informacji dowiesz się ze strony Polityka prywatności i cookies.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel