Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy prowadzony pod adresem www.superzdrowe.pl (zwany dalej Sklepem) przez Primanatura Piotr Podermański z siedzibą w Bienkówka 62, 34-212 Bieńkówka.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu superzdrowe.pl w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) zwanej dalej Ustawą jest firma Primanatura Piotr Podermański z siedzibą w Bienkówka 62,34-212 Bieńkówka.
 3. W celu realizacji zamówień, w zakresie i na czas niezbędny, Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi w trybie art. 31 Ustawy, a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie Internetowym, tj.:
  1. operatorom usług informatycznych i hostingowych, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Klienta, w szczególności firmom:
   1. IAI SA al. Piastów 30, 71-064 Szczecin
  2. operatorom usług logistycznych, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usługi logistycznej na rzecz Klienta, w szczególności firmom:
   1. KMC Services Sp. z o.o., ul. Balicka 56, 30-149 Kraków
  3. operatorom usług rachunkowo księgowych, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usługi księgowej na rzecz Klienta, w szczególności firmom:
   1. Marek Wcisło Doradca Podatkowy 09557, 31-832 Kraków, os.Jagiellońskie 1 pok.15
  4. operatorom płatności w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania płatności Klienta i na rzecz Klienta, w szczególności firmom:
   1. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu 60- 324, ul. Marcelińska 90
   2. PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, 
   3. PayPal Polska Sp. z o.o. 00-113 Warszawa, ul. E. Plater 53
  5. operatorom dostaw, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usługi dostawy na rzecz Klienta, w szczególności firmom:
   1. DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa
   2. UPS Polska Sp. z o.o. 01-222 Warszawa, ul. Prądzyńskiego 1/3
   3. DHL Parcel Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa
   4. Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną – z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204).

II. Środki techniczne zastosowane przez Administratora w celu ochrony danych osobowych Użytkownika

 1. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów i użytkowników Sklepu. 
 2. Administrator zapobiega pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klienta i Użytkownika przesyłanych drogą elektroniczną poprzez zastosowanie środków technicznych, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym,  na poziomie wysokim, np:
  1. zastosowanie przez Administratora oprogramowania umożliwiającego kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym Administratora a siecią publiczną oraz kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego Administratora;
  2. obowiązek uwierzytelniania Użytkownika hasłem składającym się z co najmniej z 8 znaków,
  3. zastosowanie środków kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia Użytkownika, które są przesyłane w sieci publicznej.
 3. Podjęte przez Administratora działania w celu ochrony danych osobowych nie zwalniają Klienta i Użytkownika z indywidualnego obowiązku stosowania zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną określonymi w załączniku 3 Regulaminu Sklepu. 

III. Prawa Użytkownika Serwisu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora

 1. Administrator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z tych Usług, które są świadczone nieodpłatnie w sposób anonimowy albo jedynie przy użyciu pseudonimu (loginu).
 2. W odniesieniu do Usług, które są świadczone odpłatnie wymagane jest podanie prawdziwych i aktualnych danych osobowych obejmujących dane wskazane w formularzu zamówienia danego produktu lub usługi.
 3. Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas rejestracji Konta w Sklepie oraz w trakcie procesu zamawiania Usługi, przetwarzane będą przez Sklep w celu prawidłowej realizacji Usługi, rozliczania płatności, adresowania przesyłek, a także w celu archiwizacji, badania satysfakcji z oraz jakości świadczonych Usług, jak i w celach marketingowych związanych z promowaniem usług i towarów Administratora, jeśli Klient wyraził na to dobrowolną zgodę.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz zakres tego przetwarzania nastąpi poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania (w tym poprawiania samodzielnego za pośrednictwem panelu administracyjnego dostępnego po zalogowaniu się na Konto), a także może zwrócić się do Administratora z żądaniem zaprzestania przetwarzania lub usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Rozumiem i zgadzam się. Zamknij.
pixel